Giỏ hàng

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SA SÂM VIỆT VINH DỰ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẬP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ 

IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SA SÂM VIỆT VINH DỰ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẬP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ 

IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (SCOPUS)

(Chứng nhận thương hiệu xuất sắc 2019)

(Chứng nhận nhà lãnh đạo tiêu biểu 2019)

(Bảng vàng doanh nhân tiêu biểu vì sức khỏe người Việt)

(Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước)

(Chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ)

(Cty CP Sa Sâm Việt đã có thành tích nổi bật trong phát triển doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Bến Tre do Chủ tịch UBND TP Bến Tre khen tặng)

(Chứng nhận đạt tiêu chuẩn HACCP)

(Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO)

(Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

(Đạt giải nhì cuộc thi "Dự án khởi nghiệp Quốc gia 2018" tổ chức tại Đà Nẵng)

(Đạt Top 10 thương hiệu tín nhiệm 2018)

(Giấy chứng nhận VietGAP)

(Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Sa Sâm Việt và

trường Đại học Nguyễn Tất Thành)


(Đạt Top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng cao)

(Bằng khen tích cực tham gia Hội chợ Nông nghiệp và Sản phẩm OCOP)

(Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu ứng dụng Khoa học và Công nghệ)

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm BeautySAM)

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm BojoSAM)

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm BronSAM)

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm ColoSAM)

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm LiverSAM)

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm NeuroSAM)

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm PowerSAM Energize)

(Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm SulinSAM)


0889 78 78 78