Giỏ hàng

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

(Chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ)

(Chứng nhận đạt tiêu chuẩn HACCP)

(Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO)

(Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

(Đạt giải nhì cuộc thi "Dự án khởi nghiệp Quốc gia 2018" tổ chức tại Đà Nẵng)

(Đạt Top 10 thương hiệu tín nhiệm 2018)

(Giấy chứng nhận VietGAP)

(Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Sa Sâm Việt và

trường Đại học Nguyễn Tất Thành)


(Đạt Top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng cao)

(Bằng khen tích cực tham gia Hội chợ Nông nghiệp và Sản phẩm OCOP)

(Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu ứng dụng Khoa học và Công nghệ)