Giỏ hàng

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

  • Xây dựng thương hiệu Sa Sâm Việt trở thành thương hiệu Quốc Gia chuyên ngành Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khoẻ - Mỹ Phẩm - Dược Phẩm

SỨ MỆNH

  • Đưa Sa Sâm Việt trở thành thương hiệu Sâm Của Người Việt sánh vai cùng những tuyệt phẩm trên Thế Giới
  • Khẳng định giá trị tài nguyên bản địa bằng những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm, dược phẩm, chất lượng, đẳng cấp.
  • Xây dựng chuỗi nhượng quyền thương hiệu chăm sóc sắc đẹp bằng các sản phẩm từ Sâm hùng mạnh
  • Xây dựng Làng Sâm Việt trở thành thủ phủ Sâm Của Người Việt


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NHÂN

  • Tuân thủ giá trị đạo đức Tiền Nhân để lại
  • Luôn lấy trách nhiệm tình yêu thương làm kim chỉ nam cho mọi hành động
  • Khát khao phụng sự xã hội – cộng đồng

TÍN

  • Xem chữ TÍN là sinh mệnh
  • Đề cao chữ TÍN trong mọi hành vi

Tuyệt đối vì lợi ích chung của khách hàng

0889 78 78 78